Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)

Uw privacy is voor S.V. Ingenio van groot belang. Wij houden ons dan ook aan de privacywet. Dit betekent dat uw gegevens veilig zijn bij ons en dat wij ze altijd netjes gebruiken. In deze privacyverklaring leggen we uit wat we bij de website www.sv-ingenio.nl allemaal doen met informatie die we over u te weten komen. Als u vragen hebt, of wilt weten wat we precies van u bijhouden, neem dan contact op met S.V. Ingenio.

Een abonnement afsluiten

U kunt bij onze website www.sv-ingenio.nl een betaald lidmaatschap afsluiten, waarbij wij uw persoonsgegevens gebruiken om de betaling af te handelen. Hiervoor gebruiken wij uw factuuradres, telefoonnummer, betalingsgegevens en nhl stenden hogeschool Studiekeuze, studentnummer, e-mailadres, geboortedatum, naw-gegevens en geslacht. Dit zijn wij wettelijk verplicht. Wij bewaren deze informatie tot zes maanden nadat u het lidmaatschap heeft opgezegd en zeven jaar daarna (dat is de wettelijke bewaarplicht).

Verstrekken aan derden
Wij werken met bepaalde bedrijven samen, die uw hierboven genoemde persoonsgegevens van ons kunnen ontvangen.

Reclame

Wij willen u graag reclame sturen over aanbiedingen, activiteiten, nieuwe producten of diensten. Dit doen wij:
• per e-mail
• via social media
• per telefoon
U kunt op ieder moment bezwaar maken tegen deze reclame. U kunt ons blokkeren. U kunt dit aangeven als u wordt gebeld. Via een mail naar secretaris@sv-ingenio.nl kunt u ook bezwaar maken.

Verstrekking aan andere bedrijven of instellingen

Wij geven uw persoonsgegevens onder geen voorwaarde aan andere bedrijven of instellingen, behalve als wij dat wettelijk verplicht zijn (bijvoorbeeld als de politie dat eist bij een vermoeden van een misdrijf). In onze website zijn Social Media buttons opgenomen. Hiermee verzamelen de beheerders van deze diensten uw persoonsgegevens.

Beveiliging

Beveiliging van persoonsgegevens is voor ons van groot belang. Wij zorgen dat uw gegevens bij ons goed beveiligd zijn. We passen de beveiliging steeds aan en letten goed op wat er mis kan gaan.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wanneer onze website wijzigt, moeten wij natuurlijk ook de privacyverklaring aanpassen. Let dus altijd op de datum hierboven en kijk regelmatig of er nieuwe versies zijn. Wij zullen ons best doen wijzigingen ook apart aan te kondigen.

Inzage, wijzigen en verwijderen van uw gegevens

Als u vragen hebt of wilt weten welke persoonsgegevens wij van u hebben, kunt u altijd contact met ons opnemen. Zie de contactgegevens hieronder. U hebt de volgende rechten:
• uitleg krijgen over welke persoonsgegevens we hebben en wat we daarmee doen
• inzage in de precieze persoonsgegevens die we hebben
• het laten corrigeren van fouten
• het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens
• intrekken van toestemming
• bezwaar maken tegen een bepaald gebruik
Let op dat u altijd duidelijk aangeeft wie u bent, zodat we zeker weten dat we geen gegevens van de verkeerde persoon aanpassen of verwijderen.

Klacht indienen

Als u vindt dat wij u niet op de juiste manier helpen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder. Deze heet de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contactgegevens

S.V. Ingenio
Rengerslaan 10
8917DD Leeuwarden
secretaris@sv-ingenio.nl

Privacybeleid downloaden