Borrel tijd!

Een vanouds gezellig borrelavond met onze collega studievereniging Creatorem Mundi.