Word nu gratis lid!

Lijkt het jou ook leuk om mee te doen aan leuke activiteiten en je netwerk uit te breiden? Word dan nu lid van de studievereniging!

Voor vragen over je lidmaatschap kun je contact opnemen met het bestuur, secretaris@sv-ingenio.nl

Persoonsgegevens

Contactgegevens

Opleiding

Commissie


Voorwaarden

Aan het lidmaatschap van studievereniging Ingenio zijn geen kosten verbonden. Opzeggen van het lidmaatschap van SV Ingenio dient vóór 1 juli te geschieden. Ik ben verplicht om wijzigingen die betrekking hebben op bovenstaande gegevens tijdig te melden aan SV Ingenio. SV Ingenio behoudt zich het recht voor het lidmaatschap te beëindigen, indien de omstandigheden daartoe leiden.